اشعار و مقالات محسن هـدایت
 

 

دوستان عزیز سلام!

نظربه مشکلاتیکه در استفاده ازین آدرس داشته ام، بناءً رو نویسی ازین مجموعه را از طریق آدرس جدید:

  mohsenhedayat.blogfa.com  نشرکرده و منتظر قدم  رنجهء شما عزیزان هستم.

محسن

 

+ نوشته شده در  Wed 14 Dec 2011ساعت 9:54  توسط محسن هـدایت | 
 

 

 

 

ترک عادت

 

بازآء که چشم جان برهت بازکرده ایم

آهنگ غم ز درد غمت  ساز  کرده ایم

 

باشد که خوبه وحشت غربت سرا کنیم

دل را به ناله  زمزمه  پرداز کرده ایم

 

سالی  نشد ز دوریء  آغوش  گرم تو

سال  دگر به هجر  تو آغاز  کرده ایم

 

ازبسکه بیکرانه  گریستیم روز و شب

ناسور، زخم  سینه  ز آواز  کرده ایم

 

کس نیست تا  که همدم  اندوه  ما شود

آیینه یی، به سوز خود همباز کرده ایم

 

تا  بشنویم   ذرّه  حدیثی  ز  حال   تو

باعجز رو  به خانه ء غماز کرده ایم

 

با صدهزار رنج و تعب زنده ایم هنوز

حقّا که طرفه معجزه  اعجاز کرده ایم

 

محسن به آب ونان قفس دل نبسته ا یم

دیریست ترک عادت  پرواز کرده ایم

 

محسن هدایت٢٠٠١  

 

 

+ نوشته شده در  Wed 23 Nov 2011ساعت 12:24  توسط محسن هـدایت | 
 

 

  

سیرهوس

 

 به سرابی، دیده نهاده یی تو کجا و سیر هوس کجا

پیء نار کینه فتاده یی  تو کجا و مشـرب خس کجا

 

ز فریب  فتنه گر زمان چو جدا فتادی زهمـرهان

نرسی دگـرپیء کاروان تو کجا وشورجـرس کجا

 

شفـق بخون نه تپیده یی، لب بی بسی  نگزیده یی

نیء حلق تن ندریده یی، تو کجا وسوز نفـس کجا

 

به کجــاست ید  کفایتت؟ هنـرت؟ عروج  درایتت؟

سمـرازغرور لغایتت؟ تو کجـا و چشم زکـس کجا

 

شـودت، تو سد نیاز شو، تو کریم و بنده  نواز شو

چوعقاب همرهء باز شو،تو کجا و بزم مگـس کجا

 

به درآء، زعزلت  زندگی  بشکن  سلاسل  بندگی

تو یگـانه  وارث  گلشنی تو کجا و کنج قفـس کجا

 

محسن هدایت ۲۰۱۰

 

+ نوشته شده در  Sun 20 Nov 2011ساعت 23:6  توسط محسن هـدایت | 
 

باعرض سلام؛

اگرچه هفتم اکتبر٢۰۰۱، طلوع صبح امیدی بود درتاریخ پر از فراز و نشیب کشور و امید میرفت که دیگر هیولای بدبختی و ظلمت جهل از دیار بی پناه ما رخت برخواهد بست، ولی قرار فرمودهءابوالمعانی:

تهی دستان قسمت را چه سود از رهبر کامل        که خضر از آب حیوان تشنه می آرد سکندر را

همه امیدها و آرزوها نقش برآب شدند، بجز از تعدادی که از یُمن شرایط ، بنان و نوایی رسیدند. آنچه را که در ذیل مرور میفرمایید، چکیدهء از آمالیست که در استقبال طلوع این صبح سروده شده است.

 

صبح امید

عمریست میهنی که زجان دوستدارمش

ازجورروزگار، وزتیرگیءبخت، درآتش نفاق

سوزان ز نار کینه سراپا چو گلخنی

آنجا نبوده نام و نشانی ز مأمنی

...........................................................

بس خونها بریخت، بس اشکها بدامن غمدیدگان نشست

بس قلبها که در غم گمگشتگان شکست

یکبارگی زگردش ایام روزگار،

گردید پُر فروغ، ظلمت سرای ملت افغان ستان ما

وارسته شد ز عزلت فطرت، روان ما

........................................................

زآن کوره راه جنگ،آنجا که ظلم را اثر از انتها نبود

آنجا که جز جفا،خبری ازصفا نبود

زآنجا که صدهزارجوان_پیر_مرد و زن

درباطلاق شوم عدم رفته اند فرو

بس کن، حدیث درد ز دوران غم مگو

اکنون، سپیده دامن ظلمت دریده است

صبح  امید  بر تن  ملت  دمیده  است

............................................................

ثابت قدم چو کوه، بی خوف و بی هراس برزم سپاه جهل

شمشیر قهر ماست برون کرده از نیام

دیگر نییم ظلمت اندیشه را غلام

دلها تپد ببر زهیاهویء شوق و شور

چشم امید بسته بفردای پُر ز نور

فردای کو سعادت مارا غروب نیست

فردای جز وفا و صفای قلوب نیست

.........................................

هان ای تو هموطن؛

ایکه در آرزوی چنین روز بوده یی

برخیز تابکی ز جهالت غنوده یی

چرخ زمانه در گرو اقتدار ماست

آنکس که اهل دَور زمانست، یار ماست

ما صید بخت نیک بفتراک بسته ایم

زیرا طلسمگاه  جهالت  شکسته ایم!

 

تابستان ٢۰۰٢ ناروی

 

+ نوشته شده در  Sun 20 Nov 2011ساعت 22:20  توسط محسن هـدایت | 
 

 

 

خطهءمردان

 

ای خُلم ، حال زار تو دیدم  گریستم

تعزیر  نوبهار  تو   دیدم    گریستم

 

در کربلای نوحه  سرایان   العطش

سیمای  از شرار  تو  دیدم  گریستم

 

تسکین تشنگیء  تو طوفان  سیل بود

طغیان  انتظار  تو   دیدم    گریستم

 

قوم  یزید  دجله  بروی   تو  بسته اند

کرب و بلا،  نثار  تو  دیدم   گریستم

 

بر چوبه دار ظلمت  و  اوهام  روزگار

چون، لاشهء  وقار  تو  دیدم   گریستم

 

آنرا  که مست  نشهء عشق  تو  دیده ام

بیگانهء   خمار   تو    دیدم    گریستم

 

صد دشنهء شکسته ز اعدای نام و ننگ

در  پیکر  فگار   تو    دیدم    گریستم

 

کوه پایه   بود  حاصل   تفسیر نام   تو (۱)

تمکین  چون  غبار تو   دیدم   گریستم

 

در   دفتر  معامله    کاران   آن   دیار

تحریم    اعتبار   تو    دیدم    گریستم

 

یاران، به سیرخطهء مردان خوش آمدید:

این  لوحه   بر مزار  تو  دیدم  گریستم!

 

محسن هدایت ۲٠۱۱

 

  (۱) _ دیمتری میراگانوف شرق شناس معروف روس، درکتاب تحقیقاتی خویش ( ساحل جنوبیء آمو ) به معرفیء کرانهءجنوبیءدریای آمو پرداخته،و نام شهر خُلم رامؤخذ از کلمهء روسی Kholm=ХОЛМ یعنی کوهپایه یا  تپه دانسته است.

 

+ نوشته شده در  Fri 11 Nov 2011ساعت 0:24  توسط محسن هـدایت | 
 

 

اسارت

 

هوس  تخیّل  ذوقم  پریش  میخواهد

گهی فتاده زدل،گه زخویش میخواهد

 

من  از تعلل  لطف  خدا از آن  نالم

بهرکه نوش به ما زهرنیش میخواهد

 

سعادت ازلی  راعقاب دهر زچیست

خدا نکرده خدا کسر و بیش میخواهد

 

شبان اگرنزند سنگ عدل برسرگرگ

چسان،  تفقد   آلام   میش   میخواهد

 

زمانه  تختهء نردست و ما اسیر وییم

به روز حادثه شه بنده  پیش میخواهد

 

خداست مالک دیر و کنشت وکعبه ودل

چه شرط قربت او رنگ وکیش میخواهد؟

 

ز  بامداد   ازل   پای بند   این  حکمیم:

معاندست، هر این رشته ریش میخواهد!

 

محسن هدایت ٢٠١١

 

+ نوشته شده در  Thu 10 Nov 2011ساعت 23:51  توسط محسن هـدایت | 

 

به استقبال از نهم نوامبر،خجسته زاد روز اقبال لاهوری:

  

آوای نَی

 

(دهقان و دشت و باغ و بیابان فروختند)

(قومی  فروختند و چه ارزان  فروختند)

 

چون نقدجان،عزیزوگرانمایه هرچه بود

ازچشم عقل و عاطفه ، پنهان  فروختند

 

ناموس  مام  میهن  و  آزادی  و غرور

بر  دشمنان  حرمت  انسان    فروختند

 

بد    طینتان   اهل   امور  وطن   نگر

از بهر جاه  و مکنتی ، ایمان  فروختند

 

مصحف اسیربدعت صد مکرو فتنه شد

چون  ناکسان  فضیلت  قرآن  فروختند

 

از مسجدیکه در پیء بیداد کینه  سوخت

درب  شکسته ، منبر  ویران   فروختند

 

زآن پس که جامهء به تن  زندگان نماند

سنگ  مزار جد   و   نیاکان   فروختند

 

مرگست  راه  چاره  و درمان  درد  ما

زیرا طبیب و چاره و  درمان  فروختند

 

آوای  نَی  ترنُم   اشجار  بیشه   نیست

فریاد ماست؛چون  به نیستان فروختند!

 

 محسن هدایت ٢٠١١

 

 

+ نوشته شده در  Sat 29 Oct 2011ساعت 0:59  توسط محسن هـدایت | 

 

دوستان گرامی و مهمانان عزیز نوای هجر سلام!
امیدوارم یکا یک شماعزیزان درپناه ایزد بی نیاز بوده وسال نو راباخوشی و خرمی آغازنموده باشید.
باری،برای اینکه اشعارنشر شده موجب کسالت خاطرشما عزیزان نشده باشد،تصمیم براین شدتاتعدادی ازرباعیات قبلاًسروده شده را نشرکنم.آرزومندم مورد پسندشماسروران قرارگیرد.

 رباعی

 ازهجرتوسرگشته وزارم باز آ ء

بیمار  ز    درد  انتظارم    باز  آ ء

                 بُردست به غمزه چشم افسونگرتو

                 از دیده صفا ز دل  قرارم  باز آ ء

 رباعی

دل درطلبت غرقه به خونسـت مرا

منزلگـه  به  وادی   جنو نسـت  مرا

                آن قامت چون الف که دیدی روزی

                از بار    فراق    تو  چو نونست    مرا

رباعی

شوریده چومن عاشق رسوای نیست

دلباخته ی    واله ی     شیدای      نیست

                 ازهرچه درین جهان هستی  بینی

                 جز وصل توام دگر تمنا ی نیست

 رباعی

با  تسـت  توان   بنا  توانی    مـارا

بی تسـت عذاب جاودانی  مـارا

              تویی که زنی رقم مسـیر تقدیر

              از تسـت امیـد  زندگانی  مـارا

 رباعی

چون عشق فریبنده  سـرابی   نبود

چون وصل فروزنده شـرابی نبود

              عمریست درآتش فراقـت سـوزم

              سوزنده    تر  از هجـر عذابی  نبود

 رباعی

ازهجرحزین و دلفگـارم محسن

افسرده ز رنج  بیشـمارم محسن

               آگه نبود کسی که عمریست که من

               با   ماتم  هجـر  یار ،  یارم   محسن

 رباعی

مـن   در طلب   نیمی   نگاهت   هسـتم

عاشـق برخ قرص چو ماهـت هستم

               از هر چه نبود و بود ببـریدم  دل

               دلباخته ی زلـف   سیاهت  هسـتم

 رباعی

بازآء که حزین   و دلفگـارم   بی تو

آواره ی هـر شهر  و  دیـارم بی تو

              بی ماه رخ تو بخت بر گشته زمن

              دیوانـه  ز   رنـج   بیشـمارم   بی تو

 رباعی

ز آغوش  تو  تقدیر جدا ام  کردست

با  سوزش هجر همـنوا ام  کردست

              عشـق    تو  بپا    نهاده    زنجیر  جنـون

              سـر گشته ی گـرداب بلا ام  کردست

 رباعی

سیمیـن    بدنان   را  نه    وفا   آئینست

نازست  اداست   عشـوه   و تمکینست

             دل دادن  و  رنج    و غم  کشیدن ، مردن

             از عشـق ،  نصیب  عشق  بازان   اینست!

رباعی


درمذهب عشق اصل عبادت مستیست

تعذیر   طریق    باده    نوشان    پستیست

                    پرهیز زجمع  می پرستان  عدمست

                    قربانیء جام  و باده  بودن هستیست

رباعی

زاهد   تو  اگر شیفتهء رضوانی

یا   در    طلب     عنایت      یزدانی

                   زین   سبحه    و سجاده   بجای    نرسی

                    می نوش ، که مستوجب رحمت  زآنی

 

+ نوشته شده در  Thu 24 Mar 2011ساعت 0:22  توسط محسن هـدایت | 

بــه پیشــواز بهــار  

 

گلشن خشکیده

 

مرا  دگر نه   گُل  و  سنبلی نه   گلزارست

بهار را چه  کنم  زآنکه  حالِ  دل  زارست

 

بنفشه خشک سمن خشک نسترن  بیـرنگ

تفیده   گلبنی   گر هست    زرد  و بیمارست

 

هزار و  صَعوَه  ازین  باغ   رَخت  بر بستند

که طیرِکرگس وقمری زِیک چمن عارست

 

هر آشیانه   که   بلبل  به   شاخهء   گل  داشت                                   

ز بختِ  نحس   در آن  لانه ، خانهء  مارست

 

 چسا ن  کسی  به    تفرج    گذر  بباغ    کنـد

 چمن   چو  مأمن    زاغ   و    تَـرَنمِ   قارَست

 

بهار     باغ ِ     دگر ،     رونقِ      دگر    دارد

بهـار ماست  که  هرسال، بدتراز  پارست

 

خدا،چرا همه  جا  گُل دمیدوسوسن  رست

نصیب   ما   ز  بهار   ازل  فقط   خارست؟

 

دگر   امیـد ی   به   تعبیـرِ    التجـا  ی   نیست

مرادِ  صبحِ   درخشـان ،  شبانگـهء   تارست

 

                      14 مارچ 2011  کشور ناروی - نروژ

+ نوشته شده در  Mon 14 Mar 2011ساعت 14:5  توسط محسن هـدایت | 
 
هشتم مارچ روز جهانی زن، این هستی بخش واژهء انسان پس از هبوط آدم، برهمه زنان اهم از مادران، خواهران  و دختران مبارکباد !  
 
 
 مـادر !

مادر !  توای اِلهه ی عشقم  که از ازل

نامت به لوح سینه چه  زیبا  ترانه بود

                یادِ  تو  گر  نبود ،  انیسم   به  هر   نفس

                ناسورِ  دل    ز  ناوکِ غم   جاودانه   بود

                            ----«»«»---«»«»----

مادر !    تو  ای  یگانه   تمنای   زندگـی

کآوای درد  و  محنتِ  جان  را  دوا  تویی

                بشکسته    زورقِ    دلم    و   بحر عمر  را

               ساحل تویی ، کِرانه  تویی ،  ناخدا   تویی

                           ----«»«»---«»«»----

 چون خضرِره که رهبرِگمگشتهء شـود

دستم     گرفته    از   ظلماتی    رهاندی ام

               ای خِضر، یادِ خاطـرِ سبزت همیشه باد !

               سبزم ،   چو  در حدیقهء   سبزی  نشاندی  ام

                            ----«»«»---«»«»----

دانـی   که   در  عَـزا   کدهء     ماتمت  چسان

شامی بسـر بـر آرم  وصبحی مساء  کنـم؟

               هردم  زِ  نارِ هجرِ تو چون  شمعِ  تابناک

               اشکی   ز  دیده   ریزم   و عمری  فنا  کنم !

 

                                                                   5  مارچ  2011  کشور ناروی _ نروژ

+ نوشته شده در  Sun 6 Mar 2011ساعت 2:59  توسط محسن هـدایت | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
دوستان و مهمانان عزیز (نوای هجر) اسلام علیکم !

محسـن هـدایت هستم و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی در محلۀ قـرغان شهر خُلـم/ تاشقـرغان - ولایت سمنـگان آن هنگام و بلخ امروز ، دیده به جهـان گشودم.
دورۀ ابتدائی را در ابتدائیۀ مرکزخُلـم و دورۀ متوسطه و ثانوی را در لیسۀ ذکور شهر خُلـم بپایان رسانیده و پس از سپری نمـودن امتحـان کانکور شامل فاکولتۀ طب / (دانشکدۀ پزشکی) پوهنتـون / (دانشگاه) کابل شدم.
دیری نگذشت که دولت دست نشاندۀ شوروی آنوقت در کابل، فضـای صلح وامنیت را چنان به ترور واختناق مبدل کرد، که حاصل آن جز فرار کارمندان دولت از دوایر دولتی،افسران وسربازان از دوایر نظامی و دانشجویان و دانش آموزان از دانشکده ها و مدارس کشور، چیزی دیگری نبود.
مدت یک دهه است، که همچـون میلیونها هموطن دیگرم، جدا از دامان پاک میهن بوده و مقیم کشور ناروی میباشم.

سرورانم !
سروده های را که در (نوای هجر) مرور می فرمائید، آوای دل مهاجریست که بر خامه نقش بسته و ازینکه تابحال برای اصلاحشان امکاناتی در دست نداشته ام، درصورت موجودیت هرگونه اغلاط املایی، انشایی وعروضی بنده رامعذور بدارید.
سبز باشید.

ناروی/ نروژ _ 19.02.2011

پیوندهای روزانه

شریفه رحیم
علی پیمان
کریمه نظری
عزیزه عنایت
شقایق صحرا
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
11/22/2011 - 12/21/2011
10/23/2011 - 11/21/2011
3/21/2011 - 4/20/2011
2/20/2011 - 3/20/2011
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM